Visie op onderwijs


 
 Openbare basisschool De Trumakkers is toegankelijk voor alle mensen ongeacht maatschappelijke, religieuze of culturele achtergrond, met aandacht voor respect en actieve tolerantie: niet apart, maar samen!

Onze school is een school waar het kind en het leren centraal staat. Wij willen een school zijn voor alle
kinderen, die gewoon basisonderwijs kunnen volgen. Een school waarin verschillen tussen kinderen als vanzelfsprekend worden ervaren en uitgangspunt zijn voor het doen en laten. Ieder kind is uniek. Er is oog voor verschillende vormen van leren. We houden rekening met de diverse ontwikkelingsfasen die kinderen van 4 tot 12 jaar doorlopen. Onderwijs op maat wordt steeds sterker een uitgangspunt voor het handelen van de leerkrachten.
 

Zie onderstaande links voor meer informatie
over de kernwaarden van ons schoolbestuur en onze school.

Kernwaarden van ons schoolbestuur 

Kernwaarden van onze school