Visie op onderwijsOpenbare basisschool De Trumakkers is toegankelijk voor alle mensen ongeacht maatschappelijke, religieuze of culturele achtergrond, met aandacht voor respect en actieve tolerantie: niet apart, maar samen!


Onze school is een school waar leren centraal staat en waar leren ook plezierig mag zijn. De Trumakkers wil een school zijn waar het kind centraal staat. wij willen een school zijn voor alle kinderen, die gewoon basisonderwijs kunnen volgen. Een school waarin verschillen tussen kinderen als vanzelfsprekend worden ervaren en uitgangspunt zijn voor het doen en laten.De school streeft naar een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen:

Hoofd: de school wil goede cognitieve resultaten bereiken.

             Hart: de school werkt voortdurend aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.                                                                                      

Handen: de school streeft naar een goede motorische, creatieve en expressieve ontwikkeling door het aanbieden van een goed doordacht programma.

Ieder kind is uniek. Er is oog voor verschillende vormen van leren. We houden rekening met de diverse ontwikkelingsfasen die kinderen van 4 tot 12 jaar doorlopen. Onderwijs op maat wordt steeds sterker een uitgangspunt voor het handelen van de leerkrachten.


Een uitgebreide visie staat beschreven in de schoolgids ("Waar de school voor staat")