Groepen 

De Trumakkers is een betrekkelijk kleine school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Door de kleinschaligheid vormen we een hechte schoolgemeenschap.

De kinderen uit groep 1 en 2 zitten bij elkaar, de overige groepen apart. De groepsgrootte ligt gemiddeld op 24 kinderen.

We werken nauw samen met de voor- vroeg- en nachoolse opvang die tevens in het gebouw gehuisvest is. Er vindt pedagogische afstemming plaats, gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd en er wordt structureel gewerkt aan het optimaliseren van een dagarrangement.