Het team

Locatiedirecteur 
Lizenka Warmoeskerken                        lizenkawarmoeskerken@rbobdekempen.nl 
(ma.- di.- wo. ochtend - do.)

De leerkrachten
De groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs in de groep.
Zij hebben het meeste contact met uw kinderen.
Alle kinderen werken onder begeleiding van één of twee leerkrachten.

Groep 1
Janneke de Boer
(di-woe)                                         jannekedeboer@rbobdekempen.nl
Jolien van Eerd                                     jolienvaneerd@rbobdekempen.nl
(ma-do.-vrij.)
Manon Roosen (OA)                             manonroosen@rbobekempen.nl
(di-woe ochtend - do)

Groep 2-3
Marijn Slaats
                                                   marijnslaats@rbobdekempen.nl
(ma.-di.-do)
Ineke van der Heijden                          inekevanderheijden@rbobdekempen.nl
(woe. -vr.)
Manon Roosen (OA)                            manonroosen@rbobekempen.nl   
(wisselend)
Janneke de Boer
(wisselend op do)                                          jannekedeboer@rbobdekempen.nl

Groep 4
Marieke Dielissen                                mariekedielissen@rbobdekempen.nl
(di.-woe.-do.)
Sanne Veenstra                                   sanneveenstra@rbobdekempen.nl

(ma.- vrij.)

Groep 5
Eefje Cuppen                                       eefjecuppen@rbobdekempen.nl
(woe-do-vrij.)
Petra Brouwer-Lammers                     petrabrouwer@rbobdekempen.nl
(ma-di.)

Groep 6
Anne Vermeulen                                 annevermeulen@rbobdekempen.nl
(ma. t/m vr.)

Groep 7
Wendy Kammers                                wendykammers@rbobdekempen.nl 
(ma - di - do - vrij)
Petra Brouwer-Lammers                    petrabrouwer@rbobdekempen.nl
(ma-di.)

Groep 8
Lobke van de Vin                                lobkevandevin@rbobdekempen.nl
(ma. t/m vrij.)

Verrijkingsklas  
Sanne Veenstra                                  sanneveenstra@rbobdekempen.nl
(woensdag)

Ondersteuningscoördinator (OC-er)
Ineke van der Heijden      inekevanderheijden@rbobdekempen.nl
(ma.-di. -do.)

Ondersteuningscoach
Petra Brouwer-Lammers  petrabrouwer@rbobdekempen.nl

De locatiedirecteur 
De locatiedirecteur Lizenka Warmoeskerken heeft de dagelijkse leiding van onze school en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijskundig en financieel beleid. 

De ondersteuningscoördinator (OC-er) Ineke van der Heijden is belast met de organisatie van extra hulp aan kinderen. Zij heeft de zorg voor het leerlingvolgsysteem, coacht en ondersteunt leerkrachten. Zij assisteert de leerkracht bij het opstellen van handelings- en groepsplannen. Daarnaast kan de intern begeleider ook uitvoerend werken als remedial teacher en maakt zij deel uit van het management team.

De administratief medewerkster - Hetty van Dal van RBOB de Kempen- is belast met de leerlingen administratie en de financiële administratie. Ouders krijgen van haar een bevestiging van de inschrijving van nieuwe leerlingen.
We hebben op school verschillende kennisteams die aangestuurd worden door gespecialiseerde leerkrachten. Zij zijn belast met schoolontwikkeling en de borging van het onderwijs.

Ondersteunend personeel  
De conciërge heeft een loketfunctie en is verder voor allerlei onderwijsondersteunende en
huishoudelijke taken aan school verbonden.
Conciërge - Len van den Bos     lenbos@obsdetriolier.nl
(wo.)