Het teamLocatiedirecteur 
Karel van de Ven                                  karelvandeven@rbobdekempen.nl 
(ma.- di.- wo. ochtend - do. - vr.)

De leerkrachten
De groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs in de groep. Zij hebben het meeste contact met uw kinderen. Alle kinderen werken onder begeleiding van één of twee leerkrachten.
De onderbouw groep 1 t/m 4 en bovenbouw groep 5 t/m 8 worden aangestuurd door respectievelijk een onderbouwcoördinator (Marijn Slaats) en een bovenbouwcoördinator (Jeroen Gerrits). De leerkrachten maken ook deel uit van werkgroepen.

Groep 1-2A
Janneke de Boer                                    jannekedeboer@rbobdekempen.nl
(ma.- di.- woe.) 
Jolien van Eerd                                      jolienvaneerd@rbobdekempen.nl
(do.-vrij.)

Groep 3
Marijn Slaats
                                                   marijnslaats@rbobdekempen.nl
(ma.-di.)
Ineke van der Heijden                          inekevanderheijden@rbobdekempen.nl
(woe.-do.-vr.)

Groep 4
Marieke Dielissen                                mariekedielissen@rbobdekempen.nl
(ma.-di.-woe.)
Sanne de Bruijne                                 

(do.- vrij.)

Groep 5
Eefje Cuppen                                       eefjecuppen@rbobdekempen.nl
(ma.-vrij.)
Petra Brouwer-Lammers                     petrabrouwer@rbobdekempen.nl
(di.-woe.- do.)

Groep 6
Jeroen Gerrits                                      jeroengerrits@rbobdekempen.nl
(ma. t/m vr.)

Groep 7
Lobke van de Vin                                lobkevandevin@rbobdekempen.nl 
(ma. t/m do.)
Sanne Veenstra                                  sanneveenstra@rbobdekempen.nl

(vr.)

Groep 8
Wendy Kammers                    wendykammers@rbobdekempen.nl 
(ma. t/m do.)

Verrijkingsklas  
Sanne Veenstra                                  sanneveenstra@rbobdekempen.nl
(woensdag)

Ondersteuningscoördinator (OC-er)
Ineke van der Heijden      inekevanderheijden@rbobdekempen.nl
(ma.-di.)

Ondersteuningscoach
Petra Brouwer-Lammers  petrabrouwer@rbobdekempen.nl

De locatiedirecteur 
De locatiedirecteur Karel van de Ven heeft de dagelijkse leiding van onze school en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijskundig en financieel beleid. 

De ondersteuningscoördinator (OC-er) Ineke van der Heijden is belast met de organisatie van extra hulp aan kinderen. Zij heeft de zorg voor het leerlingvolgsysteem, coacht en ondersteunt leerkrachten. Zij assisteert de leerkracht bij het opstellen van handelings- en groepsplannen. Daarnaast kan de intern begeleider ook uitvoerend werken als remedial teacher en maakt zij deel uit van het management team.

De ICT-coördinator juf Marion van de Crommert is mede belast met het opstellen en uitvoeren van het ICT beleid. Het gaat hierbij om de inzet van computers, tablets en Chromebook ten dienste van het onderwijs.

De ICC coördinatoren Sanne Veenstra en Janneke de Boer zijn belast met het opstellen en uitvoeren van het cultuurbeleid.

De administratief medewerkster - Hetty van der Wekken van RBOB de Kempen- is belast met de leerlingen administratie en de financiële administratie. Ouders krijgen van haar een bevestiging van de inschrijving van nieuwe leerlingen.

We hebben op school verschillende kennisteams die aangestuurd worden door gespecialiseerde leerkrachten. Zij zijn belast met schoolontwikkeling en de borging van het onderwijs.
Kennisteam taal/ lezen: taal-leesexperts Petra Brouwer en Jeroen Gerrits
Kennisteam rekenen: Marion van de Crommert, Marijn Slaats
Kennisteam sport & bewegen, gezond gedrag: Marieke de Werdt
Kennisteam het Jonge Kind: Marijn Slaats
Kennisteam Wereldoriëntatie: Lobke van de Vin, Janneke de Boer

Ondersteunend personeel  
De conciërge heeft een loketfunctie en is verder voor allerlei onderwijsondersteunende en
huishoudelijke taken aan school verbonden.
Conciërge - Len van den Bos     lenbos@obsdetriolier.nl
(di.-wo. om de week)