Het team

De locatiedirecteur - Lizenka Warmoeskerken heeft de dagelijkse leiding van onze school en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijskundig en financieel beleid. 

Lizenka Warmoeskerken                        lizenkawarmoeskerken@rbobdekempen.nl
(ma.- di.- wo. ochtend - do.)

De leerkrachten
De groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs in de groep. Zij hebben het meeste contact met uw kinderen. Alle kinderen werken onder begeleiding van één of twee leerkrachten.

We hebben op school verschillende kennisteams die aangestuurd worden door gespecialiseerde leerkrachten. Zij zijn belast met schoolontwikkeling en de borging van het onderwijs.

Groep 1-2A
Janneke de Boer
woe.-do.-(vr. wisselend)                       
jannekedeboer@rbobdekempen.nl

Marijn Slaats                                        marijnslaats@rbobdekempen.nl
ma.-di.-(vr. wisselend)

Groep 1-2B
Sanne Veenstra                                   sanneveenstra@rbobdekempen.nl
ma.-vrij.

Petra Brouwer-Lammers                      petrabrouwer@rbobdekempen.nl
di-woe.-do.

Groep 3-4
Marieke Dielissen                                
mariekedielissen@rbobdekempen.nl
di.-woe.-do.
Sanne de Bruijne                                 sannedebruijne@rbobdekempen.nl

ma.- vrij.

Groep 5
Janneke Moonen                                
jannekemoonen@rbobdekempen.nl
ma.-di-woe.
Stef de Martines                                 
stefdemartines@rbobdekempen.nl 
do.-vr.

Groep 6
Anne Vermeulen                                
annevermeulen@rbobdekempen.nl
ma. t/m vr.

Groep 7
Wendy Kammers                                
wendykammers@rbobdekempen.nl
(ma - di - do - vrij)
Stef de Martines                                 stefdemartines@rbobdekempen.nl
woe.

Groep 8
Lobke van de Vin                                
lobkevandevin@rbobdekempen.nl
ma. t/m vrij.

Onderwijsassistenten
Manon Roosen                              
manonroosen@rbobdekempen.nl
di.-wo.-do.

Lars Piron                                            larspiron@rbobdekempen.nl
ma.

De ondersteuningscoördinator (OC-er) - Ineke van der Heijden is belast met de organisatie van extra hulp aan kinderen. Zij heeft de zorg voor het leerlingvolgsysteem, coacht en ondersteunt leerkrachten. Zij assisteert de leerkracht bij het opstellen van handelings- en groepsplannen. Daarnaast kan de intern begeleider ook uitvoerend werken als remedial teacher en maakt zij deel uit van het management team.

Ineke van der Heijden                       inekevanderheijden@rbobdekempen.nl
OC-er
ma.-di.-do.
Leerkracht in wisselende groepen
woe. ocht. - vr. ocht.


De administratief medewerkster - Hetty van Dal van RBOB de Kempen- is belast met de leerlingen administratie en de financiële administratie. Ouders krijgen van haar een bevestiging van de inschrijving van nieuwe leerlingen.

Hetty van Dal  
                                           hettyvandal@rbobdekempen.nl
di.-do.

De conciërge - Len van den Bos heeft een loketfunctie en is verder voor allerlei onderwijsondersteunende en huishoudelijke taken aan school verbonden.

Len van den Bos                             
lenbos@rbobdekempen.nl
wo.-vr.