Inschrijfformulier
Welkom op de groepspagina van groep 1-2BHoe ziet een schooldag eruit ?

Wanneer de kinderen 's ochtends de klas binnen komen, ligt er een werkje op tafel klaar. Hier beginnen de kinderen de dag mee. Rond 08.45 uur ruimen we op, en dan starten we in de kring.
Tijdens kringmomenten voeren we diverse activiteiten uit op het gebied van bijvoorbeeld voorbereidend rekenen. Tellen en getalbegrip: telrij, hoeveelheden, getallen. Meten: tijdsbegrippen, meetbegrippen, sorteren, ordenen en vergelijken, gewicht, bouwen.  Meetkunde: voorstelling en lokaliseren, meetkundige begrippen, schaduwen, spiegelen, patronen, vormen en kleuren.  Taalactiviteiten: beginnende geletterdheid leesplezier, oriëntatie op boeken en verhalen. Taalontwikkeling: woordenschat, vertellen, gesprekjes voeren. Auditieve en visuele waarneming: klanken, rijmen, letters, woorden. Deze activiteiten sluiten aan bij het thema dat op dat moment aan de orde is. Dit gaat spelenderwijs met ondersteuning van materialen. Nav de verschillende kringactiviteiten volgt in de speelwerk les een verwerking hiervan. Dit kan zijn met div speel- en spelmaterialen, werkblad of een knutsel-/tekenactiviteit.  Hierna mogen de kinderen zelf iets kiezen (mbv kiesbord). Ze kunnen kiezen voor de verschillende hoeken in de klas.

Rond 10.15 uur is het tijd voor een pauze hapje. We eten en drinken dan met de kinderen in de kring .  We lezen voor en vaak is er dan tijd voor een spelletje of schooltv. Bij schooltv worden programma's aangeboden passend bij het thema. 
We sluiten de ochtend af met buitenspel.

Op maandag, dinsdag en donderdag blijven de kinderen over  (TSO: tussenschoolse opvang 12.00-12.40). En start om 12.45 uur weer de middag. Ook de middag starten we in de kring. Na deze kringactiviteit, is de speel-/werkles. Daarna gaan we met de kinderen nog even naar buiten en om 15.00 uur eindigt de schooldag. 


Op dinsdag gaan met samen met de kinderen uit groep 1-2A naar sporthal De Pompenmaker. Daar gymmen we met de kinderen. Diverse materialen worden dan aangeboden in de sportzaal
Ook op school hebben we een speelzaal waarvan we gebruik maken. Hier kunnen de kinderen gebruik maken van het klimtoestel of verschillende spellen worden aangeboden.