TSO
Tussenschoolse opvang

Kids Talent verzorgt de TSO voor OBS De Trumakkers. Dit doen zij met enthousiaste, vaste
medewerkers die voor een gezellige sfeer en plezier tijdens de 45 minuten pauze
zorgen. Zij krijgen scholing aangeboden, waardoor wij in staat zijn een professioneel
TSO-team neer te zetten. Voor meer informatie, het inschrijfformulier en het protocol klik je hier
. 
Bezoekadres
Spinner 2a
5591 NG Heeze

 
Contactpersoon 

Miriam van Bemmel

E: tso-heeze@kidstalent.nl
W: www.kidstalent.nl 

 
.