Welkom op de groepspagina van groep 3!  Een dagje in groep 3
'Goedemorgen allemaal!'.......'Goedemorgen juf!'
Om de dag rustig te starten beginnen de kinderen bij binnenkomst met een starttaak die klaarstaat op het digibord. Rekensommen met het rekenrek, woordrijtjes lezen of lezen in hun eigen leesboek.

Hierna begint de taalles. Letters leren de kinderen a.d.h.v. klankgebaren. Een extra visuele ondersteuning voor het automatiseren van de letters die de kinderen in groep 3 leren.
Binnen de taalles is er ruimte voor veel variatie; we flitsen letters, lezen woordjes/ zinnen en later het jaar zelfs korte verhaaltjes.
Tijdens de spellinglessen gebruiken we de hakkaarten; zo kunnen zien de kinderen een duidelijke opbouw van woorden als
s-t-r-ui-k en sch-r-oe-f. Deze woorden worden al snel in schrijfletters geschreven. Midden in het schooljaar schrijven de kinderen zelfs al netjes aan elkaar! 
 
Voordat het speelkwartier begint, leest de juf iedere dag voor. 
Na het speelkwartier begint de rekenles. Iedere rekenles start met een rekenspel; maak een getal (zoals 26) met sprongen van 1-2-5 of 10. Of een rekendictee met het rekenrek.
De rekenmethode Alles Telt bepaalt het lesdoel, de inhoud van de rekenles bestaat vooral uit ontdekkend leren met (reken)materialen. Sommen uitrekenen met eierdozen, schoolspulletjes kopen met de geldkoffers of met het meetlint elkaars armen & benen opmeten.

Tijdens het overblijven eten de kinderen hun boterham en is het tijd om weer even lekker buiten te spelen.
Wanneer het middagprogramma begint, plant de juf vaak een schrijfles in. Deze les begint altijd met een 'opwarmertje'. Zo krijgen de kinderen tips over de letter, maar spelen we vaak ook een spelletje waarbij de vingers een warming-up krijgen. We spelen op een onzichtbare blokfluit of stapelen blokjes tot een hoge toren.

Omdat bij ieder taalblok een thema centraal staat, kunnen de kinderen na iedere taal- en rekenles even spelen in de themahoek. Tijdens het thema 'Ruimte' leggen de kinderen zelfgemaakte planeten in een rij waarbij ze de afstanden tot elkaar moeten meten. Bij 'Eten & drinken' kunnen de kinderen in het restaurant bestellingen doen en betalen. Tijdens het thema 'Het lijf' gaan kinderen naar de dokter die ook meteen recepten uitschrijft. Tot slot kunnen de kinderen bij het thema 'de Schat' hun zelfgemaakte piratenvlot uitproberen in de zand-, watertafel.

Steeds vaker werken we met dagtaken; na een klassikale uitleg gaan de kinderen zelfstandig aan het werk met de taken. Zo leren kinderen al jong samenwerken, plannen en zelfstandig werken. Tijdens de dagtaak helpt de juf de kinderen die nog extra uitleg nodig hebben, zo leren de andere kinderen weer om te gaan met de uitgestelde aandacht en snijdt het mes aan 2 kanten!

Nog voordat het weer tijd is om naar huis te gaan, bespreken we nog kort wat we die dag allemaal gedaan en geleerd hebben.
En als er dan nog tijd over is, speelt de juf graag nog een lied op haar ukelele.

Groet van alle kinderen van groep 3, 
juf Marijn (ma. en di.) & juf Ineke (woe., do. en vr.).

Leren lezen en spellen met Lijn 3 (intro filmpje)   
De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 haltes (12 thema's). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen. Lijn 3 is de allerleukste schoolreis ooit! 


Leren tellen en reken met Alles Telt
Allemaal getallen.
Overal om ons heen zijn getallen. Als we opstaan kijken we op de wekker. De thermostaat moet omhoog. U controleert de datum op het pak melk: is die nog houdbaar? Kijk even op de kalender: over een week is Paula jarig. Ze wordt dan alweer drie. En al die getallen zitten weer een beetje anders in elkaar. (lees verder...)

Het rekenrek.
In de loop van groep 3 begint het echte rekenen: sommen maken. Aan het eind van groep 3 verwachten we dat de meeste kinderen de sommen tot 20 zo'n beetje kennen. In veel scholen en rekenmethoden zult u tegenwoordig het rekenrek tegenkomen. "Is dat niet gewoon het ouderwetse telraam?" Nee, het rekenrek heet echt zo, omdat er wel degelijk op gerekend wordt en niet geteld. Het rekenrek en telraam lijken wel op elkaar, maar de kinderen leren het rekenrek op een andere manier te gebruiken. (lees verder...)
Wat leren de kinderen met Alles Telt? (schema)