Welkom op de groepspagina van groep 5!

Onze klas

Groep 5 bestaat uit 23 leerlingen. Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Eefje voor de groep en op woensdag en donderdag juf Petra. Foto's en bestanden van onze klas zijn terug te vinden op het ouderportaal.
 
Een dag in groep 5
Iedere ochtend worden wij door onze juf ontvangen wanneer wij binnen komen. Zij staat op ons te wachten bij de deur. Op het digibord staat altijd wat wij kunnen doen tot alle kinderen er zijn. Als alle kinderen in de klas zijn, beginnen wij met stil lezen. Dit doen wij iedere ochtend een kwartier, behalve op maandag. Dan starten wij namelijk met het bespreken van ons weekend. Na het stil lezen bespreken wij het dagprogramma. Op deze manier weten de kinderen wat zij die dag kunnen verwachten.

Hierna starten wij het programma van de dag. Meestal beginnen wij met rekenen. De rekenles start vaak met een kort opwarmertje. Hierbij worden klassikaal of in groepjes korte spelletjes gedaan die met het doel van de les te maken hebben. Hierna gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk. De werktijd wordt duidelijk weergegeven op het bord. Ook wordt er aangegeven met welk stoplicht wij gaan werken. Het stoplicht geeft een kleur aan. Rood betekent bijvoorbeeld dat er geen vragen gesteld mogen worden en dat de kinderen zelfstandig moeten werken. Op deze manier leren de kinderen te werken met uitgestelde aandacht, wat één van de onderdelen van 'leren leren' is. 

Na de rekenles starten wij met technisch lezen. Hiervoor gebruiken wij de methode lekker lezen. De klas is verdeeld in drie groepen. Iedere dag krijgt één groep instructie van de leerkracht, terwijl de andere groepjes zelf aan de slag gaan. Hierbij wordt er goed samengewerkt, ook achter de computer.
Na de leesles is het tijd om even pauze te nemen. De kinderen nuttigen een gezonde fruithap en wat te drinken, terwijl de juf een kwartier voorleest. De kinderen oefenen zelf ook geregeld met voorlezen, bijvoorbeeld wanneer zij snel klaar zijn met eten. Na het eten en drinken gaan wij een kwartier buitenspelen.

Na het buitenspelen komen verschillende vakken aan de orde, zoals: spelling, taal, en schrijven. Na een instructie van de leerkracht gaan de kinderen opdrachten maken. Hierbij wordt er veel gedifferentieerd in werkvormen. Het samenwerken vinden wij erg belangrijk, dus dit wordt veel geoefend. Om 12.00 komt de overblijf juf in de klas en gaan wij lekker buiten spelen. Als wij terug in de klas komen, eten wij een lekkere boterham en drinken wij wat. Vervolgens spelen wij spelletjes tot onze juf terug is.

Hierna start het middagprogramma. 's Middags werken wij onder andere aan onze weektaak. In de weektaak zitten opdrachten op ons eigen niveau. Door het werken met een weektaak leren wij te plannen. Verder  behandelen wij 's middags  verschillende vakken, zoals: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, verkeer, Engels en expressie.

Dit jaar gaan wij weken aan een project over water. Dit project sluit aan bij de methode die wij voor wereldoriëntatie gebruiken. We gaan veel leren, onderzoeken, zien en ontdekken over water.
Hiernaast vindt er in groep 5 een project plaats waarbij onder andere samenwerken en groepsgevoel erg belangrijk zijn. De precieze invulling van dit project wordt nader bekend gemaakt.

Aan het eind van de dag bespreken wij altijd even kort hoe de dag verlopen is. Hierbij wordt gekeken naar de tips en de tops van de dag. Ook reflecteren wij kort op hetgeen dat wij vandaag geleerd hebben. Tot slot geven wij de juf een high five en wensen wij elkaar een fijne middag.