Welkom op de groepspagina van groep 7!

Onze klas
Wij zijn groep 7! Onze juf is Juf Lobke en over een aantal weken komt ook juf Sanne weer in de klas! Vanaf dan is Juf Lobke er maandag t/m donderdag en juf Sanne op vrijdag. De foto's van onze klas en de oefenbladen voor taal en spelling kun je voortaan vinden op het ouderportaal. De toetsen zullen ook voortaan hierop vermeld worden in de agenda. 
Een dag in groep 7
's Ochtends komen we binnen, wensen we elkaar een goedemorgen en starten we de dag met vrij lezen of het werken aan de weektaak. Op de weektaak staan taken die we aan het eind van de week af moeten hebben. Zelfstandig hebben we van te voren al ingepland wat we op welke dag maken en hoe lang we hierover denken te doen. Hierdoor leren we al goed te plannen

Tijdens de rekenles leren we meer over breuken, procenten en kommagetallen. Het cijferend rekenen en metrieke stelsel komt ook aan bod. Dit schooljaar leren we namelijk ontzettend veel nieuwe dingen bij rekenen! Na het rekenen gaan we technisch lezen. In onze groep kunnen veel kinderen al heel goed lezen, maar we blijven het oefenen! Het juist lezen van interpunctie, moeilijke woorden en een tekst goed kunnen voordragen, zijn technieken die we onder andere oefenen. Als het alweer tijd is voor de kleine pauze, leest de juf eerst nog een kwartiertje voor. Zelfs in de bovenbouw genieten we hier nog enorm van, vooral als het boek heel spannend is! 

Na de kleine pauze werken we aan taal en spelling. Deze lessen starten, net als de rekenlessen, met een korte instructie. Hierna kunnen de kinderen die vooruit kunnen aan het werk, maar is er ook nog ruimte voor extra instructie in een klein groepje. Gedurende de lessen zijn er momenten dat de juf ons helpt, maar dit is niet altijd het geval. Regelmatig helpen we elkaar! Hierdoor leren we ook samen te werken.

Tijdens de grote pauze eten we samen een boterham en spelen we lekker buiten. Als de juf weer in de klas is, starten we met het middagprogramma. Wanneer we aan de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuniek) werken, doen we dit steeds minder uit het boek en werkboekje. Zo werken we soms aan projecten of maken we ''lapbooks''. Op deze manier leren we ontzettend veel, onthouden we alles goed én hebben we er heel veel plezier in! De handvaardigheid- en tekenlessen worden hier dan ook regelmatig aan gekoppeld. De ene keer werken we in onze eigen klas, maar het komt ook voor dat we onze werkstukken maken in het handvaardigheidlokaal. Hier hebben we allerlei mooie materialen en gereedschap tot onze beschikking! 

Aan het einde van de dag bespreken we hoe alles is gegaan en blikken we vooruit naar de volgende schooldag.