Welkom op de groepspagina van groep 8!

Onze klas
In groep 8 zitten 25 leerlingen en juf Lobke is van maandag t/m vrijdag onze juf. We zijn in de eerste week al op schoolkamp geweest en hierdoor zijn we nu al een hechtere groep dan daarvoor. Dit schooljaar staan nog vele bijzondere dingen op het programma. Dat hoort ook in groep 8! Denk maar aan het jaarlijkse slagbaltoernooi, de musical en het bezoeken van middelbare scholen!  
Een dag in groep 8
Bij binnenkomst pakken wij een leesboek en gaan we heerlijk zitten lezen. Soms schrijft de juf een andere opdracht voor ons op het bord en herhalen we iets wat we de dag daarvoor hebben geleerd. Na 15 minuten lezen start de juf met iedereen welkom heten en het doornemen van 't programma. Rekenen, taal, lezen, spelling en begrijpend lezen staat daar vaak tussen. Natuurlijk leren we ook Engels, beeldende vorming en wereldoriëntatie! Het liefst doen we dit in projectvorm, waarbij alle vakken aansluiten bij het thema.

Na een korte instructie geeft de juf extra uitleg aan degene die daar behoefte aan hebben. De rest van de klas mag aan het werk. Dit doen wij al lang niet meer op een vaste plek. Op de gang, maar ook in de klas zijn verschillende flexibele werkplekken te vinden. Kijk maar eens naar de ''sta-tafels'' op de foto. Hier maken wij erg graag gebruik van! We hebben geleerd wanneer je voor welke werkplek  kiest en hoe je hiermee omgaat.

Tussen de lessen door spelen we regelmatig een spelletje of maken we een praatje. We gaan ontzettend genieten van dit laatste schooljaar op onze basisschool!