Inschrijfformulier

Welkom op de groepspagina van groep 8!

Onze klas
Tot aan de Meivakantie is juf Marion er op maandag t/m donderdag, juf Sanne staat op vrijdag voor de groep. 

De komende tijd gaan wij ons voorbereiden op de
CITO toetsen, de eindmusical en het schoolkamp. Binnenkort gaan wij als groep een musical uitkiezen. Ook kijken wij erg uit naar het schoolkamp, wat dit jaar op een andere locatie gaat plaatsvinden dan voorgaande jaren. Waar we dit jaar naartoe gaan blijft nog eventjes een verrassing. 

Foto's van onze klas, de oefenbladen en een terugkoppeling van wat we gedaan is te vinden op het ouderportaal
 
Een dag in groep 8
’s Ochtends worden we door de juf ontvangen, zij staat bij de deur. Op het bord staat wat we kunnen doen, dit is meestal (stil)lezen, werken aan de weektaak of het maken van een oefenblad.
Dit doen we ongeveer een kwartiertje. Hierna nemen we samen de dag door, we bekijken het
programma en bespreken de verwachtingen. Zijn er nog zaken die besproken moeten worden? Dan doen we dit eerst nog even.
 
Hierna volgt het programma van de dag. Meestal hebben we
taal en rekenen voor de kleine pauze.
Vaak krijgen we de
instructie (korte of verlengde instructie, net wat we nodig hebben, dit is per leerling anders) en daarna gaan we de les maken. Het kan ook zijn dat we eerst van beide vakken de instructie krijgen en daarna zelfstandig of in tweetallen aan de slag gaan. Op deze manier leren we zelf de opdrachten/vakken te plannen, een taak aan te pakken, zelfstandig door te werken en samen te werken. Dit sluit meteen aan bij het traject leren leren waar wij op school mee werken.
Wanneer we dit behandeld hebben is het bijna tijd voor de pauze. De juf leest dan een kwartier voor zodat er tijd is om het eten en drinken te nuttigen, dit doen wij in de klas en niet buiten op het schoolplein. Hierna wordt er een
kwartier buiten gespeeld.
 
Na de pauze werken we vaak aan
begrijpend lezen en spelling. Deze lessen starten net zoals de lessen voor de pauze met een instructie moment, dit kan meteen van beide vakken achter elkaar zijn of per vak. Tijdens het werken hangt er een kleur stip op het bord, dit kan rood, wit of groen zijn. Deze kleuren geven aan of dat we vragen mogen stellen of niet. Als bijvoorbeeld de rode stip op het bord hangt dan mag er niet gepraat worden. Als er vragen zijn dan moet je deze zelf proberen op te lossen, wanneer dit niet lukt dan ga je verder met de andere opdrachten. Zo leren we zelfstandig door te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Omdat niet de hele les de stip op rood hangt kunnen we wanneer er een andere kleur hangt (dit is bijv. na 15 minuten) vragen stellen aan de juf of aan elkaar (afhankelijk van de kleur stip). Wanneer we samenwerken of vragen aan elkaar mogen stellen maken wij gebruik van onze liniaalstem, dit betekent dat alleen je maatje waar je mee samenwerkt jou kan horen, zo blijft het lekker rustig in de klas. Als er in groepjes samen wordt gewerkt maken we gebruik van de teamstem en als de hele klas het moet kunnen horen gebruiken we de groepsstem.
 
Na dat harde werken in de ochtend is het tijd voor de grote pauze. De kinderen kunnen op school blijven eten, er is een
TSO kracht aanwezig. De TSO kracht gaat met de kinderen naar buiten, daarna eten ze samen in de klas. De grote pauze is opgesplitst in de onderbouw en bovenbouw. De bovenbouw gaat eerst naar buiten en eet daarna samen in de klas, bij de onderbouw is dit omgekeerd.
 
Wanneer de pauze voorbij is gaat ons
middagprogramma van start. Meestal beginnen wij met het afmaken van een werkje of gaan we lezen in ons leesboek. Op deze manier kan iedereen direct aan de slag. Op dinsdag- en donderdagmiddag gaat de helft van de groep tutorlezen met kinderen uit groep 4. Deze kinderen krijgen extra hulp bij het lezen, dit vinden beide groepen erg leuk om te doen. Groep 8 voelt zich verantwoordelijk en moet goed meelezen en controleren dat er correct gelezen wordt en kan hier en daar tips geven.
Verder bestaat ons middagprogramma uit
Engels, EHBO, drama/muziek, handvaardigheid/tekenen en de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek). Het is afhankelijk van de dag wat er op het programma staat.
Ook krijgen we in groep 8
huiswerk mee, dit gebeurt vaak op maandag. In het begin moesten we al het huiswerk de week daarna op maandag inleveren, nu krijgen we verschillende vakken aangepast aan het niveau (moeilijkheid en hoeveelheid) mee naar huis. Dit moeten we ook op verschillende dagen inleveren. Op deze manier leren we plannen.
 
Aan het eind van de lessen en aan het eind van de dag kijken we met elkaar terug hoe het is verlopen. Daarbij benoemen we niet alleen de
aandachtspunten maar ook zeker de tops, dit hoort bij reflecteren wat bij het traject leren leren hoort.