Groep 4

Welkom op de groepspagina van groep 4

Onze klas
Wij zijn een gezellige en hard werkende groep met 21 kinderen. Iedere dag leren we weer nieuwe dingen. Zo leren wij steeds meer spellingsregels,  gaan wij al hele mooie hoofdletters leren schrijven, leren wij begrijpend lezen, maken wij sommen met getallen tot 100 en leren wij de tafels. In groep 4 krijgen wij ook taal, verkeer, aardrijkskunde, Engels, gym en handvaardigheid. En natuurlijk lezen wij lekker veel in de klas.  Het coöperatief leren vinden we ook heel erg belangrijk, dus in onze groep wordt veel samen gewerkt. Daarnaast krijgen wij elke week een weektaak, hierdoor leren wij zelfstandig te werken. 
Op onze ouderportaal zullen we geregeld een berichtje plaatsen over de ontwikkeling die wij doormaken in groep 4. Houd onze portaal dus goed in de gaten voor leuke nieuwtjes en feiten!

Groetjes, juf Marieke (ma, di, woe) & juf Karly (ma, do, vrij)

Een dagje in groep 4

Om 08.20 komen wij zelf naar binnen. Wij stoppen dan onze jassen in ons kluisje en zetten ons eten en drinken in de daarvoor bestemde bakken. De juffrouw verwelkomt ons elke ochtend en maakt even een praatje. Wij starten om 08.30 altijd de dag met een kwartiertje stillezen. Wij lezen dan uit een leesboek en soms ook uit een leuk stripboek.          
                                                                                                                                                                   Na dit leeskwartiertje neemt de juf de dagplanning met ons door. Dit is natuurlijk niet iedere dag hetzelfde maar meestal starten we met rekenen. Wij werken met de methode 'Alles Telt'. De juffrouw legt de les altijd aan ons uit en daarna gaan wij meestal zelfstandig aan het werk. De juffrouw werkt dan met een groepje kinderen aan de instructietafel. Wanneer wij klaar zijn met de les en er nog tijd over is, gaan wij een klaartaak maken. Dit is bijvoorbeeld een sommenkleurplaat of een rekenspelletje.

Na het rekenen gaan we verder met het vak technisch lezen. Wij maken gebruik van de methode 'lekker lezen'. Wij werken met 3 leesgroepen. Eén groepje werkt altijd met de juf. Dit rouleert elke dag. De teksten die wij lezen zijn vaak verhalend of informatief met leuke thema's. Soms zoekt de juffrouw ook andere leuke tekst voor ons uit die past bij onze belevingswereld.

Om 10.15 gaan wij fruit eten en drinken. De juffrouw leest ondertussen altijd een leuk verhaaltje aan ons voor. Daarna, om 10.30, gaan wij lekker een kwartiertje buiten spelen. Na de pauze starten wij meestal met de taalles. Wij werken met de methode Taalactief. De les start altijd met een instructie. Soms moeten wij een brief schrijven of gesprekjes voeren met elkaar. Elke taalles is weer anders. Ook voor het vak spelling gebruiken wij de methode Taalactief.
  
                    Ook krijgen wij in groep 4 begrijpend lezen. De juffrouw gebruikt hiervoor oa Nieuwsbegrip. Wij vinden de onderwerpen altijd erg leuk en kijken altijd met plezier naar het filmpje wat erbij hoort. Maar we gebruiken ook verschillende andere teksten voor begrijpend lezen: teksten uit het voorleesboek, teksten van bijv. geschiedenis, maar ook een gedicht. De juf leert ons verschillende leesstrategieën aan. 
Twee keer in de week krijgen wij ook gym. 1 keer is dit een spel les en de andere keer is het een materiaal les. De materiaal les wordt altijd gegeven door een vakdocent.

Van al dat harde werken krijgen wij natuurlijk ook honger. Om 12.00 begint het overblijven. Wij eten en drinken dan met de overblijfjuffen in de klas en gaan daarna lekker buitenspelen. Bij slecht weer gaan wij altijd spelletjes spelen of lekker kleuren in de klas. Om 12.45 beginnen de lessen weer.                                                                                                                   
Ons middagprogramma is wisselend. Wij krijgen namelijk ook al wereldoriëntatie. We werken met de methode Naut, Meander en Brandaan. Dat is een methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. We werken ook met verkeersprojecten.  Deze lessen vinden wij altijd heel erg leuk. Ook hebben wij 1 keer in de week een knutsel- tekenles en krijgen wij Engels.  

In de middag krijgen wij altijd het vak schrijven. Wij hebben een nieuwe schrijfmethode 'Klinkers'. In groep 4 leren wij alle hoofdletters schrijven. Vanaf januari mogen wij ook met vulpen schrijven in ons schrift. Ook werken wij elke dag  aan onze weektaak. De juffrouw heeft elke week weer nieuwe taakjes die wij zelfstandig of met een  maatje moeten maken. Zo leren wij zelf te plannen.

              Om 15.00 gaan wij altijd weer naar huis. Behalve op woensdag en vrijdag,
dan zijn wij al om 12.15 uit!