Onze school
Een school waar je elkaar ontmoet, waar gewerkt wordt met hoofd, hart en handen.


Openbare Basisschool De Trumakkers
Openbare basisschool De Trumakkers is één van de 14 scholen die deel uit maakt van stichting De Kempen.

Ligging van De Trumakkers
De Trumakkers is de enige openbare school in Heeze en staat in de wijk De Nieuwe Hoeven. Trumakkers waren vroeger vruchtbare akkers gelegen aan een beek of Trum. Op de vruchtbare grond groeiden goede gewassen. Een passende naam aan het begin van een weg die leidt tot kennis, ontplooiing en volwassenheid. De school maakt deel uit van het Kindcentrum de Nieuwe Hoeven. Faciliteiten voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal zijn ook in het Kindcentrum gerealiseerd.

Gebouw
Het gebouw heeft een open karakter is transparant, kleurrijk en compact. Iedere groep beschikt over een eigen lokaal: de groepen 1 t/m 4 bevinden zich op de begane grond en de groepen 5 t/m 8 op de bovenverdieping. Er zijn diverse werkpleinen voor individuele en coöperatieve werkvormen. Verder is er een speellokaal voor groep 1 en 2 en een handenarbeid-techniekruimte. In de gemeenschappelijke hal neemt het podium een prominente plaats in. 
Het bewegingsonderwijs (lichamelijke oefening) vindt plaats in de nabij gelegen sporthal De Pompenmaker.


Identiteit
De Trumakkers is een openbare school die werkt vanuit de basisgedachte "Niet apart, maar samen".
Op school gaan we op een respectvolle manier met elkaar om ongeacht godsdienst, levensovertuiging, levensbeschouwing of sociale herkomst.
Op onze school heerst een prettige, open sfeer, waarin kinderen ouders en leerkrachten zich gehoord, veilig en thuis voelen. Wij houden houden rekening met de individuele capaciteiten van het kind. Dat wil zeggen dat het onderwijs zoveel mogelijk wordt afgestemd op de mogelijkheden van het kind in een inspirerende,uitdagende en lerende omgeving. 

Meer over onze school kunt u lezen in de schoolgids