Nieuws

Vacature voor schooljaar 2019-2020

Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor de leerlingen van groep 6. Ben of ken jij degene die ons team wil komen versterken?
Lees dan deze vacature! 


Open Dag
Op woensdag 20 maart a.s. vindt op de vier basisscholen in Heeze de jaarlijkse Open Dag plaats. Op die dag kunnen ouders een kijkje nemen in de scholen en worden er rondleidingen verzorgd. Dit is een mooie gelegenheid voor een oriëntatie op de toekomstige basisschool van uw kind. Op deze manier krijgt u als ouder een goed beeld van het onderwijs dat de school biedt. U bent van harte welkom, de deuren staan open terwijl de school 'in bedrijf' is.

Als u de keuze voor een school gemaakt hebt, volgt er een kennismakingsgesprek op de school van uw voorkeur. Samen met de school wordt dan gekeken naar wat uw kind nodig heeft en wat de school kan bieden. Op deze manier zorgen we samen voor een goede start van uw kind. Vervolgens vult u het aanmeldformulier in. Binnen zes weken ontvangt u van school bericht of uw kind is ingeschreven. Wordt uw zoon of dochter in 2019 of 2020 drie of vier jaar, kom dan langs op onze Open Dag. U ontvangt informatie over de school en u kunt de sfeer proeven. Ook op de websites van de scholen kunt u al veel informatie vinden. Bent u op 20 maart verhinderd, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een rondleiding op een ander moment. Neemt u daarvoor dan contact op met de school. De Open Dag is op woensdag 20 maart 2019 is op de volgende momenten:

* Eenbes Brede School Dirk Hezius: 9.00-14.00 uur 
   T: 040-2240035; website: www.dirkhezius.nl

* Eenbes basisschool Merlebos: 9.00-14.00 uur 
   T: 040-2240055; website: www.merlebos.nl

* Kindcentrum De Parel: 9.00-14.00 uur 
   T: 040-2240059; website: www.kindcentrumdeparel.nl

* Openbare basisschool De Trumakkers: 9.00-12.00 uur en 18.30-20.00 uur
    T: 040-2240033; website:  www.trumakkers.nl
 


Volgende week is het zover!

Afbeeldingsresultaat voor lentekriebels
 

Beste ouders,

Volgende week staat de landelijke week van de Lentekriebels gepland.
Ook onze school doet hier dit jaar weer aan mee.
Er zal aandacht zijn voor relatie en seksualiteit. In elke groep zullen er  dagelijks activiteiten worden aangeboden. De lessen dragen er aan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en adequate vaardigheden ontwikkelen op het gebied van relaties en seksualiteit.
Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen.


Het thema van de Week van de Lentekriebels 2019 is Ik wil het graag weten! Heb je me alles al verteld?

Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Als je in de klas aansluit op de vragen die kinderen hebben kun je hen relationele en seksuele vorming geven die aansluit bij hun behoeften en belevingswereld. 

Op de website
www.weekvandelentekriebels.nl staat veel informatie over het project en de lessen. Hierop zijn ook filmpjes te vinden. Kinderen kunnen thuis vertellen over hun bevindingen. Het is goed als u hierop voorbereid bent. Mochten er opvallende zaken naar boven komen, dan nemen we uiteraard contact met u op. 

 


OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
Hier vindt u een samenvatting van de oudertevredenheidspeiling.
 

AANMELDEN ZOON/DOCHTER
 
Heeft u een zoon of dochter van 3 jaar of wordt uw zoon of dochter bijna 3 jaar? Dan is dit het moment hem of haar in te schrijven op De Trumakkers.
U kunt voor het maken van een kennismakingsafspraak contact opnemen met de locatiedirecteur van de school, Karel van de Ven.

E: info@obsdetrumakkers.nl
T:  040-2240033