Visie schoolbestuur RBOB De Kempen

Kernwaarden van ons schoolbestuur

Maak kennis met de kernwaarden binnen RBOB 
 


Wij inspireren. Wij dagen uit. Wij tonen lef. Op onze scholen is ieder kind welkom en iedere ouder educatief partner. Samen met onze omgeving scheppen wij een veilige ruimte waarin kinderen spelen, leren en leven. Met uitstekend onderwijs halen wij in ieder kind het beste naar boven.

Hoofd:
 de school wil goede cognitieve resultaten bereiken.
Hart: de school werkt voortdurend aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.                               
Handen: de school streeft naar een goede motorische, creatieve en expressieve ontwikkeling door het aanbieden van een goed doordacht programma.