Welkom op de groepspagina van groep 5!

Onze klas
In groep 5 zitten 20 leerlingen. Juf Petra is op maandag en dinsdag onze juf. Juf Eefje is er op woensdag, donderdag en vrijdag. We zijn goed gestart, de kennismakingsgesprekken hadden dit jaar een andere opzet en er is veel aandacht voor de gouden weken. Binnenkort gaan we op schoolreis. Later in het jaar gaan we op kamp, spannend. Ook zullen we aan diverse projecten gaan werken.

                                  

 Een dag in groep 5
Bij binnenkomst pakken de leerlingen hun persoonlijke bakje en zoeken een plek waar ze die dag willen gaan zitten. De flexibele werkplekken zijn nieuw voor de leerlingen. Elke dag starten we met een kwartier stillezen. Onze leeshoek maakt het lokaal erg gezellig. Op het programma zien we elke dag rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Verder is er ruimte voor de zaakvakken, beeldende vorming, gym en Engels.  

In de tussenruimte van de groepen 5 en 6 hebben we werkplekken gecreëerd. 's Morgens is dit een echte stilteruimte. Er zijn op de gang ook werkplekken. We gaan er een mooi jaar van maken met elkaar.