Welkom op de groepspagina van groep 7!

Onze klas
Onze groep telt dit jaar 26 leerlingen. 13 Jongens en 13 meiden. De leerkrachten zijn juf Wendy en juf Petra. Op woensdag is juf Petra in de groep en op de andere dagen werkt juf Wendy met ons. We zijn aangekomen bij de laatste jaren van de basisschool. De lesstof is op z'n moeilijkst en de voorbereiding op de middelbare school is begonnen. We vinden het daarom in onze groep heel belangrijk dat iedereen zich prettig voelt en zichzelf kan zijn. Want leren en laten zien wat je kunt, lukt het best als je je op je plek voelt. Naar elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen, ook als je een andere mening hebt, vinden we heel waardevol.Een dag in groep 7
Bij binnenkomst pakken we een werkje uit de kast en wachten we tot het half 9 is.
Om half 9 bespreekt de juf het lesprogamma en starten we eigenlijk altijd met 15 minuten lezen.
Daarna volgen de vakken rekenen, taal en spelling. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. During the English lessons, we try to
talk in English a lot. En we krijgen verkeer, begrijpend lezen, muziek/drama, schijven en gym. Handvaardigheid krijgen we van juf Lobke want dan geeft juf Wendy de gymles aan groep 8.
 
Tijdens het werken, werken we
zelfstandig maar ook vaak samen. Dit doen we op onze eigen plek of op de flexplekken. Om even te ontspannen kunnen we gaan zitten in onze zithoek. Dan kunnen we tot rust komen met een leesboek of een tijdschrift. Er zijn dit jaar weer een hoop uitdagingen. We gaan er voor 100% voor en we hebben er zin in!