Welkom op de groepspagina van groep 6!

Onze klas
In groep 6 zitten 27 leerlingen en juf Anne is van maandag t/m vrijdag onze juf. We zijn goed gestart met de gouden weken en de kennismakingsgesprekken. Dit jaar voor het eerst met de kinderen erbij.   Een dag in groep 6
Bij binnenkomst pakken wij onze weektaak en kijken we welke taken we nog moeten doen. We plannen onze taken aan de hand van kleuren. Hebben we alles af dan is er tijd voor een magtaak.  Hierna bespreekt de juf het programma met ons.  Rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen staan vaak erbij. Daarnaast hebben we tijd voor Engels, beeldende vorming, gym en wereldoriëntatie
Na een korte uitleg van de juf gaan we
lekker aan de slag met ons werk. Wanneer we klaar zijn met ons werk, hebben we een klaartaak. Soms is dit lezen soms een rekenpuzzel en soms squla op de chromebook. Hierbij gebruiken we ook vaak flexibele werkplekken op de gang of in de tussenruimte bij onze groep en groep 5. In de ochtend is de tussenruimte een stilteruimte waar we stil aan onze taak kunnen werken. De juf heeft een bord gemaakt met posters die handig zijn tijdens de lessen.