Peuteropvang

Voorbereiding basisschool
Door de nauwe samenwerking met de basisscholen is de peuteropvang een goede voorbereiding op het basisonderwijs. Kinderen stappen na de peuteropvang eenvoudig over naar de basisschool.

Professionele begeleiding
Op elk dagdeel staan 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Zij volgen de ontwikkeling van de peuters op de voet. Al in een vroeg stadium signaleren zij wanneer een peuter extra zorg nodig heeft. Wanneer de peuters naar de basisschool gaan, dragen wij hun gegevens over aan de basisschool, zodat de leerkrachten daar een vervolg aan kunnen geven.

VVE
Kinderopvang Norlandia werkt met een educatieve methode. Deze VVE-methode (Voor- en Vroegschoolse Educatie) helpt uw kind bij zijn ontwikkeling. Op allerlei gebieden zoals taal, motoriek, creativiteit, sociale omgang en denkvermogen wordt uw kind gestimuleerd. Door observaties wordt vastgesteld of uw kind zich voldoende ontwikkelt. Regelmatig zal er overleg en afstemming met u zijn. Samen zorgen we ervoor dat elk kind het naar de zin zal hebben.


Voor meer informatie over de peuteropvang kunt u hier klikken.