Aanmelden

Kennismaking en aanmelding

Als u geïnteresseerd bent in onze school kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de locatiedirecteur. U krijgt een uitgebreide rondleiding door het gebouw waarbij u een goed beeld krijgt van de sfeer op school en hoe dat wij werken. Tevens krijgt u volop de gelegenheid om vragen te stellen. 

Als uw keuze op onze school is gevallen, wordt een aanmeldingsformulier ingevuld. Indien geen vervolggesprek noodzakelijk is, volgt de officiële inschrijving. Na inschrijving krijgt u van de groepsleerkracht een uitnodiging voor een intakegesprek.

Ongeveer twee weken voordat uw kind vier jaar wordt, mag het maximaal 4 dagdelen komen 'oefenen'. Het is niet gebruikelijk dat kinderen die in de maanden juni en juli jarig zijn nog instromen. Zij starten in het nieuwe schooljaar.
 

Aanmelding broertje of zusje

Heeft u al een kind bij ons op school en wilt u een broertje of zusje dat vier jaar wordt aanmelden? Vraag dan een aanmeldingsformulier aan via info@obsdetrumakkers.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier.
 

Tussentijdse aanmelding

Voor kinderen die door verhuizing of andere schoolkeuze instromen geldt bijna dezelfde procedure. Uw kind mag voordat u definitief een schoolkeuze maakt ook een dagje in de nieuwe groep kennis komen maken. Voordat er tot inschrijving wordt overgegaan, neemt school met toestemming van de ouders contact op met de school van herkomst om informatie uit te wisselen. 

Kinderen met speciale ondersteuningsbehoefte worden niet zonder meer ingeschreven. Als school moeten we namelijk in die behoefte kunnen voorzien. Als dit niet het geval is, heeft de school wel de zorgplicht om samen met de ouders een goed alternatief te zoeken. 


Heeft u vragen of wilt u een kennismakingsgesprek inplannen? Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier:
Cookie instellingen