Onderwijskwaliteit

OBS De Trumakkers is één van de 14 scholen die deel uitmaakt van Stichting RBOB De Kempen. De Trumakkers is de enige openbare basisschool in Heeze.
 

Schoolresultaten

Wij vinden dat een goede school op alle gebieden uit ieder kind haalt wat erin zit en betrouwbare adviezen geeft voor het vervolgonderwijs.
 

Inspectiekaart Cito Eindtoets (CTO) 

  2018/2019 2019/2020
Aantal deelnemende leerlingen 24  
Percentage gewogen leerlingen 7%  
Eindtoets De Trumakkers 534,9 niet afgenomen i.v.m. Corona
Ondergrens inspectie 534,2  


 
2020/2021* Ondergrens inspectie Behaald De Trumakkers
Aantal deelnemende leerlingen   26
Schoolweging   25,57
Signaleringswaarde 1F 85% 96,8%
Signaleringswaarde 2F/1S 55,1% 57,1%

*In het schooljaar 2020-2021 wordt er op een andere manier naar de resultaten van de Eindtoets gekeken. Om te bepalen of een school met haar leerlingen voldoende rendement heeft geboekt, kijkt de inspectie naar de percentages leerlingen die niveau 1F hebben behaald, dan wel niveau 1S/2F. Als je aan het einde van groep 8 referentieniveau 1F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen voldoende. Als je referentieniveau 1S of 2F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen zelfs nog beter.
De minimale signaleringswaarde voor het behalen van 1F niveau is gesteld op 85%. De minimale signaleringswaarde voor het behalen van 2F/1S is voor onze school gesteld op 55,1%. 
 


Uitstroom

  2018/2019 2019/2020 2020/2021
VWO 3 4 5
HAVO/VWO 6 1 7
HAVO 2 4 6
VMBO T/HAVO 4 8 2
VMBO T 1 3 4
VMBO K 6 2 2
VMBO B/K - 1 -
VMBO B - 1 -
Praktijkonderwijs - - 1

Meer informatie over onze schoolresultaten vindt u in de Schoolgids.
 

Oudertevredenheid

Uit de oudertevredenheidspeiling in 2021 blijkt dat de ouders gemiddeld zeer tevreden zijn over De Trumakkers. We krijgen gemiddeld een mooie 8,3. Het landelijk gemiddelde is een 7,6. 
 

Leerlingtevredenheid

Uit de leerlingtevredenheidspeiling in 2021 blijkt dat ook de leerlingen zeer tevreden zijn over De Trumakkers. We krijgen gemiddeld een 8,73. Het landelijk gemiddelde is een 8,13. 

Naast de ouder- en leerlingtevredenheidspeiling doen we diverse andere onderzoeken om de kwaliteit van onze school te meten. Denk hierbij aan personeelstevredenheidsonderzoek en de veiligheidsmonitor. Elk onderzoek levert belangrijke inzichten om onszelf te blijven verbeteren. Lees hier meer over in de Schoolgids.

 

Inspectie

Onze school is door de onderwijsinspectie niet recent onderzocht. Het laatste bevindingenrapport van de onderwijsinspectie dateert uit 2013. In 2019 heeft er een themaonderzoek op didactisch handelen plaatsgevonden. Hier is door de inspectie echter geen rapportage van opgesteld. Met het bestuur van RBOB de Kempen vindt twee keer per jaar een evaluatiegesprek plaats, waarbij de onderwijskwaliteit besproken wordt. 
Cookie instellingen