Visie

Onze missie is om kinderen vooruitgang te laten ervaren in hun eigen ontwikkeling. En om de juiste omstandigheden te bieden aan hun potentieel om te groeien zodat ze zich optimaal ontwikkelen voor de samenleving van morgen. 

De Trumakkers gaat en staat voor een school waar je jezelf mag zijn, leert door te experimenten en je voorbereid wordt op de toekomst.
Wij baseren ons onderwijs op drie belangrijke kernwaarden uit de gezamenlijke visie van onze school.
 
Veiligheid staat bij ons voor respect, een ontspannen en open sfeer, structuur en duidelijkheid. Wij creëren een plek waar iedereen zichzelf mag zijn, waar je trots op jezelf bent en waar je fouten mag maken. Wij werken aan het zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar.
 
Betrokkenheid staat bij ons voor enthousiasme, motivatie en een actieve houding bij de kinderen. Wij zijn van mening dat betrokkenheid aanstekelijk werkt.
 
Zelfregulering betekent inzicht in je sterke en zwakke punten en op jezelf kunnen vertrouwen. Wij geloven in gepersonaliseerd leren en de inzet van verschillende leerstrategieën inzetten om het leren te vergemakkelijken en leerprestaties te verbeteren.
 

Breinvriendelijk leren

Op onze school vinden we het belangrijk om aan te sluiten bij de werking van het brein. Want wat is er nu logischer dan leren zó in te richten dat het aansluit bij de werking van ons 'leersysteem', de hersenen. Het breinonderwijs op onze school bestaat uit drie facetten. 

Breinkennis

Als team verdiepen en onderhouden we onze kennis over de werking van het brein en zetten we deze kennis in om ons onderwijs effectiever te maken.

Mindset

We laten kinderen openstaan voor leren. We maken ze ervan bewust dat er altijd ruimte is om te groeien. De kinderen leren dat ze een vaste of een groeimindset kunnen hebben en hoe ze die afhankelijk van de opdracht kunnen inzetten.

Leervoorwaarden of executieve functies

De executieve functies (leervoorwaarden) zijn de regelfuncties van het brein. Executieve functies zijn nodig om het leerproces zelf te kunnen sturen. Wij stimuleren de executieve functies bij alle kinderen zodat ze zich kunnen ontplooien en aan kunnen passen aan onze steeds veranderende omgeving.