Ontdeklokaal

Op De Trumakkers hebben we een ruimte permanent ingericht als 'ontdeklokaal'. Leren, experimenteren en samenwerken met allerlei soorten constructiemateriaal (materiaal om mee te bouwen) staat hier centraal. Werken met constructiemateriaal werkt positief op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn actief en handelend bezig, waardoor de volgende leerprocessen tot stand komen:  
  • Initiatieven nemen en plannen maken; 
  • Samenwerken; 
  • Vorm geven aan indrukken over de wereld; 
  • Mogelijkheden en gebruik van gereedschappen en technieken leren kennen; 
  • Problemen oplossen en tot creatieve oplossingen komen; 
  • Alle functies aan het werk zetten (kijken, luisteren, bewegen, hanteren, denken); 
  • Opbouwen van zelfvertrouwen. 

Meer foto's van het ontdeklokaal vindt u hier.
Cookie instellingen