Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR) is een schakel tussen de ouders en de school. Zij zet zich in voor zaken die niet aan een individueel kind zijn gekoppeld, maar meer een algemeen karakter dragen. Leden van de Ouderraad worden gekozen uit ouders die zich aanmelden, na een oproep waarin om kandidaten wordt gevraagd.

Deze actieve oudergroep organiseert, in overleg en samenwerking met het team, allerlei grote en kleine activiteiten voor kinderen en hun ouders. Juist deze activiteiten zorgen er mede voor dat OBS De Trumakkers méér is dan alleen maar een 'gewone' basisschool. De organisatie van de activiteiten vindt plaats in verschillende commissies. Deze commissies bestaan uit ouders en leerkrachten. Natuurlijk wordt ook hulp gevraagd aan andere ouders. Op dit moment bestaan er commissies voor het organiseren van: het sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, koningsdag, schoolreis, en het BBQ eindejaarsfeest.
 

Oudergeleding

Tom van Holder (voorzitter) 
Martijn Elshof (penningmeester)
Marieke Keunen
Marjan Slooter 
Pien van Aken 
Roel Smedts 
Femke van Baarlen 
Ingrid in ’t Veen 
Anouk Bijnen 
Annabel van Zeeland 
Kelvin Korteweg


Teamgeleding

Lobke van de Vin
Marieke de Werdt

Huishoudelijk reglement Ouderraad
 

Ouderbijdrage

De jaarlijkse ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar gevraagd en wordt gebruikt voor het organiseren van genoemde activiteiten. Daarnaast wordt het geld besteed aan materialen, excursies en andere schoolprojecten. Voor het jaarlijkse schoolreisje wordt een aparte bijdrage gevraagd.
Vrijwillige ouderbijdrage € 25,00 te storten op bankrekening Ouderraad: Rabobank: NL59RABO0122682653
U kunt hiervoor een machtiging afgeven.


Ga naar informatie over de Medezeggenschapsraad (MR)
Cookie instellingen