Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR) is een schakel tussen de ouders en de school. Zij zet zich in voor zaken die niet aan een individueel kind zijn gekoppeld, maar meer een algemeen karakter dragen. Leden van de Ouderraad worden gekozen uit ouders die zich aanmelden, na een oproep waarin om kandidaten wordt gevraagd.

Deze actieve oudergroep organiseert, in overleg en samenwerking met het team, allerlei grote en kleine activiteiten voor kinderen en hun ouders. Juist deze activiteiten zorgen er mede voor dat OBS De Trumakkers méér is dan alleen maar een 'gewone' basisschool. De organisatie van de activiteiten vindt plaats in verschillende commissies. Deze commissies bestaan uit ouders en leerkrachten. Natuurlijk wordt ook hulp gevraagd aan andere ouders. Op dit moment bestaan er commissies voor het organiseren van: het sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, koningsdag, schoolreis, etc.


Ga naar informatie over de Medezeggenschapsraad (MR)
Cookie instellingen